Speerpunten

Projectonderwijs in de havo

Om een relatie te leggen met de buitenwereld – de maatschappelijke omgeving en het bedrijfsleven – werken we in havo 1 t/m havo 5 regelmatig met projectonderwijs. In zulke projecten is er uitgebreid de ruimte te oefenen met vaardigheden als presenteren, samenwerken, ICT en zelfstandigheid. In havo 3 gebruiken we het projectonderwijs bijvoorbeeld ook om leerlingen intensiever voor te bereiden op de profielkeuze. In de tweede helft van havo 3 mogen leerlingen kiezen voor een verrijkingsvak waarin ze een opdracht uitvoeren voor het bedrijfsleven.