Connect

Niet voor iedereen gaat het leren vanzelf. Soms is het lastig om op een reguliere school lessen te volgen. Speciaal hiervoor is Connect opgericht: hier wordt onderwijs met extra aandacht en ondersteuning gegeven.

Speciaal voor jou

Soms is extra ondersteuning nodig om een diploma te kunnen halen. Als je toegelaten wordt tot Connect, dan maken we een inschatting van de periode waarop je deze ondersteuning nodig zou hebben. Soms is dat voor de hele periode op het voortgezet onderwijs; dit noemen we de vaste stream. Je kunt vanuit ieder niveau bij Connect terecht. Waar mogelijk volg je les(sen) binnen de reguliere afdeling van de Prins Maurits.

Als je voor een periode van maximaal twee jaar extra begeleiding nodig hebt, dan kun je terecht in de flexibele stream. In de flexibele stream volg je lessen bij Connect en waar mogelijk ook een gedeelte van het lesrooster op jouw stamschool (Prins Maurits of RGO). Op het moment dat het voor jou weer mogelijk is, ga je volledig terug naar je eigen stamschool. Dit doen we stap voor stap en we kijken hierbij natuurlijk naar wat het beste bij jou past. 

Denkt u dat uw kind behoefte heeft aan onderwijs via Connect? Kijk dan voor meer informatie over advies en intake op de website van het samenwerkingsverband.

Inclusief onderwijs

Bij de PM vinden we het belangrijk dat voor ieder kind passend onderwijs wordt geboden dichtbij huis. We geloven dat God ieder mens talenten heeft gegeven en vinden het ook onze taak om leerlingen te helpen. Daarom zijn we blij dat we, in samenwerking, dit kunnen aanbieden op Goeree-Overflakkee.

"Met Connect zorgen we er voor dat ook deze leerlingen zo ‘thuisnabij’ onderwijs krijgen."
Het gebouw van Connect

Ontmoet de teamleider

G.C.P. de Dreu

G.C.P. de Dreu

Teamleider Connect

Behoefte aan een gesprek?