GYMNASIUM

GYMNASIUM

Home > GYMNASIUM

Naar het gymnasium

Heeft uw zoon belangstelling voor cultuur? Levert een flinke berg huiswerk geen probleem op voor uw dochter? Blijft uw kind kritisch zoeken naar antwoorden? Zijn de cijfers op de basisschool dik in orde? Dan lijkt het gymnasium een uitstekende uitdaging voor uw kind.

Zo werkt het
Het gymnasium stoomt leerlingen in zes jaar klaar voor de universiteit. Zij volgen een vwo-programma aangevuld met Latijn en Grieks. Naast deze klassieke talen staan bekende vakken op het rooster zoals godsdienst, Nederlands, Engels, biologie, wiskunde, natuurkunde en geschiedenis. Op onze school doen we bovendien veel aan muziek, tekenen, handvaardigheid en sport. Ook zijn er aanvullende programma’s waarin leerlingen de ruimte krijgen om hun talenten te ontdekken.

Leren door te doen
De Grieken en Romeinen hebben met hun verhalen, ideeën en gewoonten een enorme invloed gehad op Europa. Vanzelfsprekend besteden we daarom veel aandacht aan de klassieke cultuur en geschiedenis. Op het gymnasium trainen leerlingen met de klassieke talen hun analytisch denkvermogen, leesvaardigheid en zorgvuldige reflectie. Daarnaast zorgt het klassieke perspectief voor een leerzame confrontatie van het vreemde en het eigene. 

Toelatingseisen
Het gymnasium vereist doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid en een uitstekende taalvaardigheid. De extra vakken vragen meer tijd en energie van leerlingen. Daarom hanteren we strenge toelatingseisen voor het gymnasium: een Citoscore van minstens 547, een Nioscore van minimaal 120 en aantoonbare taalvaardigheid gebaseerd op het leerlingvolgsysteem.