Speerpunten

Versterkt talenonderwijs

Native speakers

Onze school organiseert veel activiteiten die het onderwijs in Engels, Frans en Duits een extra impuls geven. Zo verblijven er in de loop van het cursusjaar mensen op onze school die Engels, Frans en Duits als moedertaal spreken: de natives. Zij springen bij tijdens het oefenen van spreekvaardigheid - soms klassikaal, maar vaak ook in kleinere groepen. Verder helpen ze bij projecten en bij het ontwikkelen van lesmateriaal. Een realistische omgeving daagt leerlingen uit om een vreemde taal echt te gebruiken. Wie zich extra wil verdiepen in de Engelse taal kan onder begeleiding een week naar Engeland. De talenschool in Bournemouth is gespecialiseerd in het begeleiden van Nederlandse leerlingen met taalproblemen.

Certificaten voor Engels

Sinds enkele jaren kunnen leerlingen hun niveau van Engels verhogen. Hiervoor volgen ze een behoorlijk zelfstandig programma, waarbij ze op hun eigen niveau vaardigheden oefenen. Na het examen krijgt de leerling een certificaat dat een rol kan spelen bij de keuzemogelijkheden in het vervolgonderwijs. Wij bieden hiervoor Cambridge aan.
Contactpersoon is mevrouw M.J. Heij-van der Wal.

M.J. Heij-van der Wal

M.J. Heij-van der Wal

Sectieleider Engels