Contact tussen school en thuis

De mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is de eerste contactpersoon voor ouders bij leerlingzaken. U ontvangt de contactgegevens van de mentor aan het begin van het schooljaar via uw kind.

Vaak volstaat voor een leerling de begeleiding door zijn mentor. De mentor is de spil van de begeleiding op school. Hij/zij houdt de cijfers van zijn/haar leerlingen in de gaten, kijkt naar de leer- en werkhouding van iedere leerling en let erop dat leerlingen zich thuis voelen in de klas en op school. De mentor kent zijn/haar leerlingen goed en is hun eerste aanspreekpunt. De mentor verzorgt de contacten tussen school en thuis. De vakdocent begeleidt de leerling bij het leren van de stof en de vaardigheden die voor het vak nodig zijn.