Begeleiding in vele vormen

Trajectgroep

Ook leerlingen die extra voorzieningen nodig hebben om regulier onderwijs te kunnen volgen, kunnen terecht op onze school. Toelating is gebonden aan een aantal voorwaarden. Hierin spelen vooral de mate waarin begeleiding noodzakelijk is en de kans op schoolsucces een rol. Onze school heeft een trajectgroep.

Dit is een voorziening waaruit tijdelijk begeleiding geboden wordt voor leerlingen en docenten, in samenwerking met de ouders. Om deze begeleiding te kunnen realiseren werken we samen met ambulante begeleiders, gespecialiseerd in o.a. gedragsproblemen, spraak-/taal- en gehoorproblemen. Begeleiding in de trajectgroep kan alleen plaatsvinden nadat het samenwerkingsverband een arrangement heeft afgegeven.