Financiën

Leerlingbijdrage

De school ontvangt voor het verzorgen van onderwijs een vergoeding van de overheid. Deze vergoeding dekt niet alle kosten. Daarom vragen wij van alle ouders een aanvullende, vrijwillige bijdrage. Deze ouderbijdrage gebruiken wij voor noodzakelijke extra uitgaven, bijvoorbeeld leerlingenzorg, kluisje (verplicht voor iedere leerling), expositiemateriaal tekenen en handvaardigheid, voorlichtings- en preventieprogramma’s, binnen- en buitenschoolse activiteiten van de leerlingen, bijzondere abonnementen voor de mediatheek en kosten van leerlingenbijeenkomsten.

Bijdragen

Leerlingbijdrage € 70,00 per leerling
Garantiegeld € 10,00 per leerling
Schoolpas € 3,00 per leerling

Financieel overzicht

Via web.csgpm.nl (informatie – financieel overzicht) kunnen ouders het financieel overzicht van hun zoon of dochter raadplegen. In dit overzicht zijn ook kosten voor excursies en activiteiten opgenomen. Om de kosten te spreiden, wordt maandelijks een bedrag geïncasseerd. 

Vrijwillig

Alle genoemde bijdragen zijn volgens de wet vrijwillige bijdragen. Leerlingen worden nooit uitgesloten van activiteiten. Maar om meer te kunnen doen dan waartoe we wettelijk gehouden zijn, vinden wij een bijdrage noodzakelijk. U kunt betalen met een doorlopende machtiging.