Kwaliteitszorg en onderwijsresultaten

Kwaliteitszorg en tevredenheid

CSG Prins Maurits gaat systematisch de kwaliteit van haar onderwijs en organisatie na. Zo waarborgen we bewezen kwaliteit en werken we aan de verbeterpunten. Om de tevredenheid over onze school te onderzoeken maken we gebruik van het onderzoeksinstrument: www.kwaliteitscholen.nl

Het gaat om vragenlijsten voor:
• ouders en leerlingen brugklas
• ouders en leerlingen klas 3
• ouders en leerlingen examenklassen
• ouders en leerlingen overige klassen
De uitkomsten van de onderzoeken bespreken we in het ouderpanel, in de leerlingenraad en op terugkomdagen met oud-leerlingen.
Het project Vensters voor Verantwoording verzamelt veel cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in een systeem. Deze informatie, afkomstig van de onderwijsinspectie, het Ministerie van OC&W en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Het geeft onze school een instrument om op betrouwbare basis in gesprek te gaan met ouders, leerlingen en medewerkers.
Meer informatie vindt u op www.scholenopdekaart.nl