De dagelijkse praktijk

Mobiele apparatuur

Gebruik laptop

Het gebruik van computers in het onderwijs is niet meer weg te denken. De afgelopen tijd heeft bewezen dat het kunnen gebruiken van een eigen laptop door leerlingen, op school en thuis, een belangrijke voorwaarde is voor het hedendaagse onderwijs.

Op CSG Prins Maurits worden leerstijlen gecombineerd. Enerzijds door het gebruik van moderne media in de klas, anderzijds door het vertrouwde (werk)boek.

Afwisseling in leermaterialen

De leerboeken blijven daarnaast in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen gewoon gebruikt blijven worden. Het gaat ons bij het werken met laptops en de digitale leeromgeving vooral om de diversiteit in aanbod, de afwisseling in de manier van werken en het ‘mediawijs’ maken van de leerlingen.

Laptop van school

CSG Prins Maurits heeft ervoor gekozen u de mogelijkheid te bieden om dit te regelen via The Rent Company. U kunt de laptop kopen of huren. The Rent Company heeft het 'Alles-in-1-Easy4u device abonnement’ ontwikkeld om leerlingen op een laagdrempelige manier te kunnen voorzien van een goed, op de onderwijsinstelling afgestemd, device. Het device wordt tegen aantrekkelijke bedragen op basis van huur of koop, inclusief het zekerheidspakket voor service, garantie, schade en diefstaldekking, aangeboden. The Rent Company heeft samen met de school een aanbod samengesteld waaruit gekozen kan worden. Daarbij is ook gelet op het gewicht en de grootte van de laptop, zodat deze makkelijk meegenomen kan worden. Per leerling per jaar stimuleren wij deze laptopregeling met € 25,00.