Kwaliteitszorg en onderwijsresultaten

CSG Prins Maurits gaat systematisch de kwaliteit van onderwijs en organisatie na. Daarnaast is de Inspectie van het Onderwijs belast met het toezicht op scholen in Nederland en monitort o.a. de examenresultaten.