Financiën

Op deze pagina vindt u informatie over de vrijwillige leerlingbijdrage, het boekenfonds, garantiegeld en over een eventuele tegemoetkoming studiekosten.