Contact tussen school en thuis

De teamleider

De teamleider geeft leiding aan een groep mentoren en docenten die werkzaam zijn in een afdeling. Zodra problemen ontstaan, bijvoorbeeld door ziekte, herhaaldelijk te laat komen, oplopende conflicten tussen leerlingen of er zijn zorgen om het welzijn van een leerling, dan kan een mentor de hulp van de teamleider inroepen. Klassen en individuele leerlingen komen in teamvergaderingen regelmatig aan de orde. De teamleider coördineert de indeling van nieuwe klassen, overplaatsing, excursies etc.

T.U. Sies

T.U. Sies

Teamleider praktijkonderwijs
A. Zijlstra-Groenewoud

A. Zijlstra-Groenewoud

Teamleider vmbo
M.J. de Jonge

M.J. de Jonge

Teamleider vmbo
K.M.C. van Alphen-van de Velde

K.M.C. van Alphen-van de Velde

Teamleider mavo 1, 2
A.D.P. van der Sluijs

A.D.P. van der Sluijs

Teamleider mavo 3, 4
M.A. Vercammen

M.A. Vercammen

Teamleider havo 1, 2, 3
J.T. Holwerda

J.T. Holwerda

Teamleider havo 3, 4, 5
T.H. van den Berge

T.H. van den Berge

Teamleider vwo 1, 2, 3
A. Knulst

A. Knulst

Teamleider vwo 4, 5, 6
G.C.P. de Dreu

G.C.P. de Dreu

Teamleider Connect