Rechten en plichten

Klachtenregeling

Vaak kunnen klachten informeel worden afgehandeld door contact op te nemen met de betreffende persoon. Hieronder staat een brochure met tips die met medewerking van de Stichting Onderwijsklachten is opgesteld.

Mocht het gesprek niets oplossen, neemt u dan contact op met de mentor of teamleider. Als het overleg niet leidt tot overeenstemming, kunt u binnen twee weken na het gesprek een schriftelijke klacht indienen bij de voorzitter van het College van Bestuur. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kunt u in beroep gaan bij de klachtencommissie van de school. Dat kan bij de voorzitter: mr. C.N. Schuring, te bereiken via e-mail: cnschuring@hotmail.com. De klachtencommissie brengt een advies uit aan het CvB. Het CvB neemt vervolgens een beslissing. U kunt de officiële klachtenregeling hieronder downloaden.