Rechten en plichten

Schorsing en verwijdering

Regels overtreden leidt tot straf. In bijzondere gevallen gaat de school over tot schorsing of verwijdering.

Bij schorsing ontzeggen we een leerling één dag of meerdere dagen de toegang tot de lessen. Meestal is een geschorste leerling wel op school en volgt dan een aangepast rooster of doet alternatieve werkzaamheden. Bij verwijdering is de leerling definitief uitgesloten van het volgen van onderwijs op onze school. Zowel schorsen als verwijderen gebeurt door het College van Bestuur en gaat in overleg met de inspectie.