Contact tussen school en thuis

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besluitvorming en het gevoerde beleid van het College van Bestuur. De commissieleden zijn: dhr. M.J. Driesse, voorzitter; mevr. J.J. Blaak-Looij, secretaris; mevr. S. Jordaan, dhr. P. (Peter) Kieviet, dhr. P. (Paul) Kieviet, dhr. A.J. Lugtenburg en dhr. J. Troost.

M.J. Driesse

M.J. Driesse

Voorzitter Raad van Toezicht
J.J. Blaak-Looij

J.J. Blaak-Looij

Secretaris Raad van Toezicht

S. Jordaan

Lid Raad van Toezicht
P. Kieviet

P. Kieviet

Lid Raad van Toezicht
P. Kieviet

P. Kieviet

Lid Raad van Toezicht
A.J. Lugtenburg

A.J. Lugtenburg

Lid Raad van Toezicht

J. Troost

Lid Raad van Toezicht