Speerpunten

Onderwijs

Het onderwijs op onze school legt een stevige basis voor het persoonlijk, moreel, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren van de leerlingen. Dat veronderstelt een breed, eigentijds onderwijs- en vormingsaanbod dat gefundeerd is op ambitieuze, maar ook realistische doelen voor elke leerling. Doelgericht onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen weten waarom ze iets leren. Het stimuleert hun effectieve bijdrage aan het leerproces en maakt hen medeverantwoordelijk.