Begeleiding in vele vormen

Digitaal leerlingvolgsysteem

Voor de begeleiding van onze leerlingen gebruiken we een digitaal leerlingvolgsysteem, Magister. Voor de leerlingen van het Praktijkonderwijs wordt gebruik gemaakt van Presentis. Hierin slaan we op verzoek van mentoren, teamleiders en schoolleiders noodzakelijke gegevens van leerlingen op.

Denk aan rapportcijfers, leerwegadvies, basisschoolgegevens zoals de Cito-score, maar ook informatie over dyslexie, dyscalculie en eventueel contact met hulpverleners. Op het leerlingvolgsysteem is een privacyreglement van toepassing dat de veiligheid van de gegevens waarborgt. Verschillende functionarissen kunnen (een deel van) deze gegevens raadplegen.