Onderwijsaanbod

Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bereidt leerlingen in vier jaar voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het vmbo volgen leerlingen een bepaalde leerweg en kiezen ze een profiel. De leerweg zegt iets over de leerstijl van de leerling, het profiel is de voorbereiding op vervolgstudies en een werkterrein.

Het vmbo telt vier leerwegen:
1. theoretisch (mavo)
2. gemengd
3. kaderberoepsgericht
4. basisberoepsgericht

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl)

Praktisch ingestelde leerlingen volgen de KB-leerweg. In een beroepsgericht programma van minimaal twaalf uur per week oefenen ze praktische beroepsvaardigheden voor een bepaalde bedrijfstak of sector. Verder krijgen ze de theorie die bij de beroepsvakken hoort. Na het eindexamen wacht het mbo (niveau 3/4).

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bbl)

De BB-leerweg is er voor erg praktisch ingestelde leerlingen, die na het vmbo zo snel mogelijk een vak willen uitoefenen. Het beroepsgerichte programma heeft een omvang van minimaal twaalf uur per week. De basisberoepsgerichte leerweg stelt andere eisen en bereidt voor op een mbo-opleiding op niveau 2.