De dagelijkse praktijk

Beperking lesuitval

Om lesuitval te beperken is er op dinsdag een vaste vergadermiddag. Verder bundelen we activiteiten in bepaalde weken, bijvoorbeeld in de week vóór de meivakantie.