Speerpunten

Cultuur

Koren, kunst en concerten

Op cultureel gebied is er voor leerlingen van alles te doen en te ondernemen.

Ze kunnen lid worden van een van onze schoolkoren. Brugklasleerlingen kunnen zich aanmelden voor het onderbouwkoor. Oudere leerlingen kunnen terecht in het midden- of bovenbouwkoor. Onze koren doen mee aan allerlei uitvoeringen, zoals de Christmas Carols in Zierikzee of de Matthäus Passion in Schiedam. Leerlingen die muziek als examenvak overwegen, profiteren van hun ervaringen als koorlid. Maar naast actief muziek maken, valt op onze school ook muziek te beleven. Leerlingen krijgen de gelegenheid om concerten te bezoeken. En leerlingen kunnen tegen een gereduceerd tarief in De Doelen in Rotterdam kennismaken met een groot orkest.  

De cultuurclub

Sinds augustus 2007 heeft de school een Cultuurclub. Met deze club organiseert de school bijzondere activiteiten voor leerlingen die hun blik willen verruimen. Leden ontdekken prachtige dingen op het gebied van kunst en cultuur. Voor een klein bedrag kunnen ze concerten of bijzondere tentoonstellingen, een stad of een kerk bezoeken. Op de schoolsite staat de cultuuragenda met aantrekkelijke activiteiten tijdens en na schooltijd. Elke leerling kan hierop intekenen, maar alleen leden kunnen voor de gereduceerde prijs mee. Voor leerlingen die CKV of een ander kunstvak volgen, is de Cultuurclub een buitenkansje. Zo voldoe je gemakkelijk en goedkoop aan de verplichte onderdelen van deze vakken. Deelname aan de Cultuurclub kost € 30,-.
Contactpersoon is de heer M.C. van 't Hoff.

M.C. van 't Hoff

M.C. van 't Hoff

Docent muziek