Onderwijsaanbod

Profielen, sectoren en de Beroepscampus

Mavo (gemengde leerweg)

In het mavo kiezen de leerlingen in het vierde leerjaar een vakkenpakket. Het vakkenpakket moet passen bij de vervolgopleiding die de leerling voor ogen heeft. Omdat elke leerling ook het vak Dienstverlening en Producten krijgt kunnen ze in bijna alle gevallen ook examen doen in de gemengde leerweg.

Profielen en sectoren

Voor een beroepsgerichte leerweg bestaat de keuze uit de acht profielen die op de PM-Beroepscampus aangeboden worden. Binnen deze profielen kunnen nog verschillende keuzes gemaakt worden. Deze keuzes noemen wij ‘routes’. Deze routes geven samen met de uitgebreide loopbaanoriëntatie en -begeleiding een goede voorbereiding op het mbo. Onze leerlingen kunnen uitstromen naar mbo-opleidingen in alle richtingen en niveaus.

Beroepscampus

Door samenwerking met de RGO is het voor leerlingen in deze regio mogelijk een keuze te maken uit bijna alle profielen van het vmbo. Deze profielen worden aangeboden in de nieuwe Beroepscampus. Leerlingen die bij onze school staan ingeschreven kunnen ook op CSG Prins Maurits hun opleiding afmaken als ze willen kiezen voor een technisch of groen profiel. De beroepsgerichte profielen worden aangeboden op de Beroepscampus, alle andere lessen worden op het hoofdgebouw van onze school aangeboden. Zo kunnen we als christelijke school ons aanbod verbreden en zorgen we samen met de andere scholen voor een aantrekkelijk en compleet aanbod in het vmbo. Op de voorlichtingsavonden wordt hierover meer informatie gegeven.