TECHNASIUM

TECHNASIUM

Home > TECHNASIUM

CSG Prins Maurits is in het schooljaar 2020-2021 gestart met het Technasium. 
Technasium is een onderwijsstroom voor havo en vwo. In leerjaar 1 krijgen de leerlingen van havo en vwo een introductie op het vak Onderzoek & Ontwerpen. Vanaf leerjaar 2 (2021-2022) kunnen leerlingen een keuze maken voor het Technasium en krijgen ze meer projectlessen bij het vak O&O.

Voor leerlingen op het Technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) centraal. Je werkt in teamverband aan vraagstukken en projecten in de bètatechniek. Hier komt alles aan op inventiviteit, creativiteit, organisatietalent en vermogen tot samenwerken. 
Kijk hierboven naar het filmpje voor meer informatie.