Contact tussen school en thuis

Als een leerling 18 jaar wordt

Zodra een leerling 18 jaar wordt, wordt de toegang voor ouder(s)/verzorger(s) tot de gegevens van hun kind in Magister (tijdelijk) geblokkeerd. Daardoor kunnen ouders de cijfers niet meer inzien en zich bijvoorbeeld niet opgeven voor de contactavonden.

De wet- en regelgeving rondom privacy bepaalt dat leerlingen van 18 jaar en ouder, hun ouders toestemming moeten geven om inzage te krijgen in de gegevens op school. In Magister moeten deze leerlingen, onder ‘instellingen’ aanvinken: ‘Mijn ouders mogen mijn gegevens zien’.