Onderwijsaanbod

Mavo

Theoretisch ingestelde leerlingen kunnen terecht op de mavo - de afkorting staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (vmbo tl). In de onderbouw hebben de leerlingen allemaal dezelfde algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en economie. Daarnaast maken de leerlingen kennis met praktische opdrachten bij het vak PGP.

Op de mavo is het mogelijk om te kiezen uit veel verschillende vakken. Zo kan er in mavo 3 gekozen worden uit wel tien vakken. De leerling kiest hier vijf vakken uit die passen bij zijn of haar interesse. Zelfs het vak Lo-2 of Technologie & Toepassing kunnen gekozen worden, waar ook examen in gedaan kan worden. Aan het einde van de derde klas wordt gekozen in welk profiel er examen wordt gedaan. Op de mavo zijn er vier profielen:
- Zorg en welzijn
- Economie
- Landbouw
- Techniek

In de examenklas volgen de leerlingen de vakken die verplicht zijn bij het profiel. Daarnaast kan er uit een aantal vakken gekozen worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om examen te doen in de vakken handvaardigheid, tekenen of muziek. Na het eindexamen stroomt de leerling door naar het mbo (niveau 3 of 4) of naar havo 4. Deze overgang is niet meer gereglementeerd. Bij het kiezen van vakken op de mavo moet de leerling er wel rekening mee houden dat deze een doorstroom mogelijk maken.