Onderwijsaanbod

Mavo

Theoretisch ingestelde leerlingen kunnen terecht op het mavo - middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (vmbo tl). Ze volgen er alleen algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en economie. Na het eindexamen stromen ze door naar het mbo (niveau 3 of 4) en een aantal leerlingen kan naar havo 4. Deze overgang is gereglementeerd. Het gemiddelde van de examenvakken (afgerond op 1 decimaal) dient minimaal 6,8 te zijn.

Ook de gemengde leerweg is bestemd voor theoretisch ingestelde leerlingen. De gemengde leerweg is mogelijk voor mavo- leerlingen in het vierde leerjaar. Een van de theoretische vakken wordt dan vervangen door het vak Dienstverlening en Producten. Het is een beroepsgericht vak, met een praktisch examen. De gemengde leerweg biedt geen mogelijkheid door te stromen naar het havo. Leerlingen stromen na het examen door naar het mbo - niveau 4. Onze school onderscheidt in de eerste twee leerjaren alleen de theoretische (mavo) en de beroepsgerichte leerwegen (kader/basis). Pas aan het eind van klas 2 komt de kaderberoepsgerichte of basisberoepsgerichte leerweg in beeld. De school brengt een advies uit welke leerweg het beste bij een leerling past.