Speerpunten

LOB en burgerschap

In het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en burgerschap ontdekken de leerlingen waar zij staan in relatie tot hun studie- en beroepskeuze en in relatie tot de samenleving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Qompas als begeleidingsinstrument. Binnen iedere onderwijsafdeling zetten leerlingen zich tot het voorexamenjaar in voor vrijwillige en schoolgebonden activiteiten. In samenwerking met partners buiten de school leren de leerlingen zich dienstbaar op te stellen. Contactpersoon is de heer A.J. Vink.

A.J. Vink

A.J. Vink

Coördinator externe contacten