Contact tussen school en thuis

Decanen

Bij de keuze van de vervolgopleiding is de decaan betrokken. Zij zorgt voor een programma waarin de leerling informatie krijgt over vervolgstudies en de vereiste profielen.

Leerlingen beginnen zich in klas 2 te oriënteren op hun mogelijkheden en interesses. In latere leerjaren werken we dat verder uit, totdat een keuze moet worden gemaakt. Leerlingen en ouders kunnen bij de decaan terecht met hun vragen. Zij wint, indien nodig, informatie in bij vakdocenten om tot een goed advies te komen.

P.G.W. Kieviet-Koote

P.G.W. Kieviet-Koote

Decaan vwo
B.M. Moerkerk-de Bakker

B.M. Moerkerk-de Bakker

Decaan havo
L.J.E. Westhoeve-Bezuijen

L.J.E. Westhoeve-Bezuijen

Decaan mavo
T.J.S. van Wijk-van Heek

T.J.S. van Wijk-van Heek

Decaan vmbo