Aansprakelijkheid en verzekeringen

De school is niet aansprakelijk voor vernieling, diefstal of vermissing van eigendommen van leerlingen.

Alleen wanneer duidelijk is dat de school door ernstige nalatigheid verantwoordelijk is, kunt u een schadeclaim indienen. Wij hebben een Scholierenongevallenverzekering die geldt tijdens schooluren en andere schoolactiviteiten. Verder zijn leerlingen die via school stage lopen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Voor alle excursies heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten.