Onderwijsaanbod

Lessentabel, PTA en examen

Elke klas heeft een lessentabel. Deze tabel wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Op basis hiervan wordt het lesrooster gemaakt. We zorgen ervoor dat alle leerlingen voldoende onderwijstijd ontvangen en lesuitval zoveel mogelijk wordt tegengegaan. We programmeren meer onderwijstijd dan volgens de wet noodzakelijk is. Dit doen we omdat we dan flexibeler kunnen zijn als er een les uitvalt. Op elke tabel staat ook “Maatwerk”. Dit maatwerk wordt door de verschillende teams ingevuld en ook jaarlijks vastgesteld. Maatwerk kan bestaan uit bijvoorbeeld bijles, projecten, extra coaching en allerlei andere activiteiten die niet in de reguliere lessen plaatsvinden.

PTA en examen

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat beschreven wat leerlingen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) moeten doen voor het schoolexamen, het centraal schriftelijk en praktisch examen.  Het PTA en Examenreglement zijn te vinden op web.csgpm.nl.