Speerpunten

Naastenliefde: collecte en acties

Een wezenlijk onderdeel van ons christelijk onderwijs is naastenliefde tonen, niet alleen met het woord maar ook in daad. Daarom vragen wij van onze leerlingen een geldelijke bijdrage voor een goed doel dat iedere twee maanden door de leerlingenraad wordt vastgesteld. Deze binnen- en buitenlandse collectedoelen krijgen steun van de kerkgenootschappen die in onze school vertegenwoordigd zijn. Met de opbrengst van deze acties kan de school al vele jaren 28 kinderen uit ontwikkelingslanden financieel adopteren. Daarnaast zijn er verschillende bewustwordingsacties, zoals lessenmarathons en sponsorlopen.