De dagelijkse praktijk

Aanvragen bijzonder verlof

Bij bijzondere gelegenheden zoals een huwelijk, een religieuze feestdag of vanwege medische of sociale redenen kunnen leerlingen vrij krijgen. Verlof voor bid- en/of dankdag kunt u aanvragen via een formulier onderaan deze pagina.

Bijzonder verlof dient u binnen de gestelde termijn vooraf schriftelijk aan te vragen bij de verzuimcoördinator. Toestemming wordt schriftelijk verleend. In het geval van overlijden van naaste familie kunt u dit telefonisch kenbaar maken. Over het aanvragen van bijzonder verlof vindt u onderaan deze pagina een link met meer informatie.