Rechten en plichten

De manier waarop we met elkaar omgaan binnen de muren van onze school wordt gekaderd door wederzijdse afspraken.

Over deze rechten en plichten kunt u op deze pagina meer informatie vinden.