Contact tussen school en thuis

De administratie

Bij de administratie kunnen leerlingen en ouders terecht voor praktische zaken als ouderavonden, excursies, roosterwijzigingen, rapporten en cijfers.

A.W.M. Buth

A.W.M. Buth

Administratie en rooster
C.A. Paasse-Keijzer

C.A. Paasse-Keijzer

Administratie
P. Hogchem-Schol

P. Hogchem-Schol

Administratie