Contact tussen school en thuis

Website, Thuisinfo en Prins Maurits Magazine

Ouders krijgen op allerlei manieren informatie van de school. Met brieven en e-mails brengen we u gericht op de hoogte.

Op de website vindt u niet alleen uitgebreide schoolinformatie, maar ook actuele wijzigingen. In de Thuisinfo leest u over de activiteiten en speerpunten van de school. Deze wordt zeven keer per jaar digitaal beschikbaar gesteld op de website. En dan is er nog de schoolkrant: het Prins Maurits Magazine. Leerlingen en personeel schrijven prikkelende bijdragen met en over elkaar.