Rechten en plichten

Schoolregels en veiligheid

Met onze schoolregels zorgen we ervoor dat de organisatie binnen school goed blijft. Zo kunnen we dagelijks met ongeveer 1600 leerlingen en 220 personeelsleden in één gebouw samenleven en werken en het ook veilig en gezellig houden.

De regels zijn via de button hieronder te vinden en gaan over orde, netheid, gehoorzaamheid, communicatie, verboden spullen, lessen, pauzes, te laat komen, ziekte en verlof.