Onderwijsaanbod

Connect

Connect is bedoeld voor leerlingen die intensieve begeleiding nodig hebben, wanneer de basis- en extra ondersteuning die geboden kan worden vanuit de reguliere afdelingen niet toereikend zijn. Connect is een samenwerking tussen CSG Prins Maurits, RGO, Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee en de gemeente Goeree- Overflakkee. Met de komst van Connect is het mogelijk om voor een specifieke groep leerlingen inclusief onderwijs thuis nabij te bieden in een gespecialiseerde setting.

Streams

Binnen Connect zijn er twee richtingen, ook wel ‘streams’ genoemd. Flexibele stream: voor leerlingen die tijdelijk gebruik maken van de intensieve ondersteuning van Connect. Het doel is om binnen twee jaar weer terug te keren naar de reguliere afdeling van de stamschool (CSG Prins Maurits of RGO). Vaste stream: deze leerlingen hebben voor langere tijd baat bij ondersteuning vanuit Connect.

Vanuit alle afdelingen en leerjaren kun je geplaatst worden bij Connect. Wel is het nodig dat er een positief advies wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband.

Onderwijs op maat

Er wordt gewerkt met kleine klassen en twee medewerkers per groep. Om de voorspelbaarheid en structuur te vergroten wordt er gewerkt met een vaste start en afsluiting van de dag. Er wordt veel aandacht geschonken aan de sociale vaardigheden en het ‘leren leren’, zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot. Alle leerlingen werken met een persoonlijke planning, passend gemaakt bij wat de leerling aankan. Mocht een leerling tot aan het examen bij Connect blijven, dan wordt er ook gekeken naar goede uitstroommogelijkheden.  

De leerlingen kunnen de lessen op verschillende manieren volgen. Ze kunnen, als de leerling dat aankan, aansluiten bij lessen van de ‘stamklas’ binnen de reguliere afdeling. Ook kunnen de leerlingen vanuit Connect de lessen van de vakdocent online volgen. De medewerkers van Connect begeleiden de leerling tijdens de les en bij het maken van het huiswerk. Tijdens de schooldag wordt geprobeerd om ook al een deel van het huiswerk te maken.

Samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Buiten de klas is er ook extra ondersteuning mogelijk. Zo zijn er vanuit het Samenwerkingsverband coördinatoren onderwijsondersteuning en leerlingbegeleiders verbonden aan Connect. Zij kunnen leerlingen helpen bij het opstellen van en het werken aan de persoonlijke onderwijsdoelen. Ook is er ondersteuning mogelijk bij het volgen van praktijklessen op andere locaties. De gemeente heeft een zorgcoach aangesteld. Hierdoor kan er buiten de klas gewerkt worden aan de persoonlijke jeugdhulpdoelen. Te denken valt hierbij onder meer aan psycho-educatie.