Contact tussen school en thuis

Contactavonden en voorlichtingsavonden

Na het uitreiken van de rapporten organiseren wij contactavonden waarop ouders contact hebben met vakdocenten en/of het College van Bestuur over de resultaten van hun kind. U krijgt een uitnodiging en u kunt zich vervolgens via web.csgpm.nl aanmelden. Data van de contactavonden staan bij belangrijke data.

Naast de voorlichtingsavond voor ouders van toekomstige nieuwe leerlingen, zijn er voorlichtingsavonden over leerweg- of profielkeuze. Ook organiseren wij voorlichtingsavonden voor de ouders en leerlingen van de examenklassen over de gang van zaken in het examenjaar. Decanen verzorgen de voorlichting over het vervolgonderwijs. De data van contact- en voorlichtingsavonden staan in de agenda.