Begeleiding in vele vormen

Dyslexie

Leerlingen met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie kunnen baat hebben bij extra ondersteuning. In de folder hieronder kunt u meer informatie vinden over dyslexie en de ondersteuning en begeleiding daarbij.