Begeleiding in vele vormen

Toerusting en vorming

Iedere afdeling heeft een programma van toerusting en vorming. Binnen dit programma vinden vormende activiteiten plaats, zoals preventielessen en weerbaarheidstrainingen.
Informatie hierover is op te vragen bij de mentor of teamleider.