Kwaliteitszorg en onderwijsresultaten

Bovengemiddelde examenresultaten

De Inspectie van het Onderwijs is belast met het toezicht op scholen in Nederland. 

Op de website www.onderwijsinspectie.nl vindt u via 'Zoek en Vergelijk Scholen' informatie over de kwaliteit van onze school. In een Opbrengstenkaart staat aangegeven hoe wij presteren en welke toezichtsvorm de inspectie gebruikt. De kaart geeft een goed beeld van het niveau en de kwaliteit van het onderwijs. Een van de kwaliteitscriteria, die de inspectie hanteert, is het verschil tussen schoolexamen en centraal examen. De inspectie beoordeelt deze op CSG Prins Maurits als ‘gering’. Bepaalde factoren ziet u er echter niet in terug, zoals het groeiproces van leerlingen. Onze school scoort met de examenresultaten gemiddeld boven de landelijke examenresultaten.

Kwaliteitszorg en tevredenheid Vorige Bovengemiddelde examenresultaten