De dagelijkse praktijk

Schoolpas

Leerlingen hebben hun schoolpas altijd bij zich op school. Met deze pas lenen ze boeken in de mediatheek of gebruiken ze de computers. De bijdrage voor de schoolpas is € 3,00 per jaar.

De schoolpas kan ook gebruikt worden voor het openen van het kluisje, het printen, het kopiëren en het betalen in de kantine. De schoolpas kan worden opgeladen met behulp van een bankpas. De leerlingen krijgen bij de start van hun schoolloopbaan en bij de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw een nieuwe schoolpas. Bij verlies of beschadiging van de schoolpas is een nieuwe pas aan te vragen bij de administratie voor € 6,00.

P. Hogchem-Schol

P. Hogchem-Schol

Administratie
C.A. Paasse-Keijzer

C.A. Paasse-Keijzer

Administratie