Kwaliteit en tevredenheid

De CSG Prins Maurits onderzoekt regelmatig de kwaliteit van het onderwijs dat op school wordt gegeven. Ook willen we weten wat jij en je ouders van de school als organisatie vinden.

Om erachter te komen of leerlingen en hun ouders tevreden zijn, maken we gebruik van een vragenlijst via www.kwaliteitscholen.nl We vergelijken de uitkomsten van deze vragenlijsten ook met de uitkomsten van andere scholen voor voortgezet onderwijs. In gesprekken met leerlingen, ouders en medewerkers hierover komen we te weten wat we goed doen we wat we kunnen verbeteren. Ook de examenresultaten worden vergeleken met die van andere scholen. We zien dat de PM gemiddeld boven de landelijke examenresultaten scoort. We zijn daar als school erg blij mee.

Leerlingenraad

De uitkomsten van de vragenlijsten bespreken we in de leerlingenraad en op terugkomdagen met oud-leerlingen. Ben jij iemand die graag meedenkt en meepraat over schoolzaken? Heb jij een mening die gehoord moet worden? Dan is de leerlingenraad misschien wat voor jou! In de leerlingenraad zitten 12-15 leerlingen en twee docenten. De leerlingenraad volgt zo goed mogelijk de gang van zaken binnen de school. Regelmatig hebben zij hierover een gesprek met de schoolleiding. De notulen van de leerlingenraad staan op web.csgpm.nl. Wil je meer weten over de leerlingenraad? Stuur dan een mail naar leerlingenraad@csgpm.nl.