Onderwijsaanbod

Bijzondere examenvakken

Godsdienst is een schoolexamenvak op CSG Prins Maurits. Op het vwo en havo vormen de cijfers voor dit vak samen met de cijfers voor maatschappijleer en het profielwerkstuk een combinatiecijfer. Verder is het mogelijk om muziek, tekenen, handvaardigheid of BSM te kiezen als examenvak. Binnen de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek is het gecombineerde vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) en Wiskunde-D ingevoerd. Om bovenbouwleerlingen te stimuleren bij het zelfstandiger werken gebruiken we werkwijzers. Hierin staan per week en per vak het huiswerk, de werkvormen en de toetsingen vermeld. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat beschreven wat leerlingen in de bovenbouw moeten doen voor het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE).
Neem voor meer informatie contact op met de teamleider van vwo 1, 2, 3.