Begeleiding in vele vormen

Maatwerk en tutoraat

Maatwerk

In verschillende leerjaren is er maatwerk voor de leerlingen. Dat kan extra hulp zijn bij Engels of wiskunde, examentraining, training van sociale vaardigheden, extra uitdaging in projecten of andere activiteiten.

Tutoraat

Sommige leerlingen krijgen begeleiding van leerlingen uit hogere klassen. Deze vorm van begeleiding heet tutoraat en kan voor de leerling heel nuttig zijn.


Ouders kunnen hun zoon/dochter hiervoor aanmelden via web.csgpm.nl -> keuze -> ondersteuning