Rechten en plichten

Integriteitscode

Integriteitscode

In de integriteitscode geven we aan hoe we als collega’s met elkaar omgaan, de manier waarop we met leerlingen omgaan en de wijze waarop we zaken doen, zowel met onze bezoekers, vrijwilligers als met onze leveranciers.