Contact tussen school en thuis

Rapporten en cijferinzage

Onze leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. Alle ouders kunnen een actueel cijferoverzicht via het leerlingvolgsysteem Magister inzien en krijgen bovendien dit overzicht wekelijks via de mail toegestuurd. Examenklassen hebben een examendossier. Leerlingen in vwo 4,5,6, havo 4,5, mavo 3,4 en vmbo kb 3,4 krijgen – naast hun rapport – ook het examendossier mee.