CSG Prins Maurits is een protestants-christelijke school. Wij, de medewerkers van de PM, hebben een christelijke achtergrond en geloven dat God ons leven leidt. Dat betekent dat iedereen op school weet dat we afhankelijk zijn van God en Zijn hulp en wijsheid nodig hebben. In de Bijbel leren we dat we God mogen vragen om wijsheid en kracht bij alle dagelijkse taken. Daarom beginnen we elke schooldag met een stukje uit de Bijbel te lezen en gebed. Verder proberen wij ook te laten merken dat we geloven dat God betrokken is bij alles wat wij doen. Wij leggen verantwoording af aan God voor hoe we met elkaar omgaan. Dat betekent ook dat je eerlijk bent als je een fout maakt, of je nu leerling bent of docent. Als jij en je ouders voor onze school kiezen, vind je het belangrijk om op school te horen over God en Zijn woord, de Bijbel. Als leerling van onze school ben je aanspreekbaar op wat je zegt en wat je doet.

Op de PM vinden we het erg belangrijk dat jij je veilig en gerespecteerd voelt. We weten dat we allemaal geschapen zijn door God en houden rekening met de eigenheid van ieder mens. Dat betekent dat jij mag komen zoals je bent. We bieden jou passend onderwijs en ondersteuning, waarbij we rekening houden met jouw talenten en ambities. Jij moet jezelf breed kunnen ontwikkelen, je kennis vergroten en uitgedaagd worden om beste uit jezelf te halen. Het maakt niet uit of je goed kunt leren of dat je liever praktisch bezig bent en wilt leren hoe je jezelf kunt ontwikkelen door een praktijkvak te leren. Wij staan met Gods hulp elke dag voor je klaar!

Een van de belangrijkste doelen van onze school is dat wij leerlingen willen laten opgroeien tot zelfstandige mensen die verantwoording afleggen van wat ze doen, aan God en aan onze naaste. Het onderwijs is erop gericht om jou te helpen ontwikkelen tot een burger met een vast geloof in God en zorg en aandacht voor de wereld waarin je leeft.

Als jij of je ouder(s) hier meer over willen weten, kun je ons beleidsplan lezen.