Rechten en plichten

Onderwijsinspectie en leerplicht

Onderwijsinspectie

Onze school valt onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl

Voor vragen over onderwijs: www.rijksoverheid.nl

Leerplicht

Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. De school houdt de aan- en afwezigheid van leerlingen daarom nauwkeurig bij. De leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de uitvoering van de Leerplichtwet. Verzuim zonder toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur of de leerplichtambtenaar is ongeoorloofd schoolverzuim. De voorzitter van het CvB is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze kan voor elke ongeoorloofde afwezigheid een proces-verbaal opmaken en een boete uitdelen.