Begeleiding in vele vormen

(School) Maatschappelijk Werk

Kwadraad

De maatschappelijk werkers van Kwadraad staan midden in de samenleving. Ze spelen in op de uitdagingen die mensen tegenkomen in hun leven.

Kwadraad ondersteunt mensen bij het vinden van antwoorden op hun vragen. Ze gaan uit van de mogelijkheden die de leerling zelf heeft, met mensen uit de omgeving die hen daarbij kunnen ondersteunen. Ze hebben daarvoor een breed en veelzijdig dienstverleningsaanbod. Het aanbod betreft:

• gesprekken met een maatschappelijk werker
• trainingen of groepsgesprekken
• online hulp via www.kwadraad.nl

Ouders mogen ook zelf contact opnemen met maatschappelijk werk.