Dagelijkse praktijk

Dagelijkse praktijk

Home > LEERLINGEN > Dagelijkse praktijk

Jaaropeningen en boeken ophalen
Elk schooljaar start met een openingsbijeenkomst. Op die dag haal je de schoolboeken op. Het ophaalrooster en de jaaropening staan in de jaarplanning. Hier staat ook actuele informatie over de klas, het rooster en de mentor. Kom je in de brugklas? Dan begint het jaar voor jou met een speciaal introductieprogramma dat je wegwijs maakt in je nieuwe school. Je krijgt hierover vanzelf meer informatie. De laatste jaarplanning kun je vinden onder activiteiten op de homepage.

Portaal, elektronische leeromgeving en schoolmail
Je krijgt op school een eigen e-mailadres. Maar je mag ook je eigen mailadres blijven gebruiken. In Magister (ons schooladministratiesysteem) kun je zelf het adres invoeren. Naar het adres dat in Magister staat sturen we berichten vanuit school. Met een eigen inlogcode kun je via web.csgpm.nl roosters, roosterwijzigingen en cijfers bekijken. Ook kun je via web.csgpm.nl bij Magister komen en vind je nog veel meer informatie. De elektronische leeromgeving is onderdeel van Magister.

Schoolpas
Aan het begin van het schooljaar krijg je een nieuwe schoolpas. Die kost € 6,00. Op school moet je de schoolpas altijd bij je hebben. Hiermee leen je boeken in de mediatheek of gebruik je een van de computers. Ook kun je de pas gebruiken om te printen, kopiëren en te betalen bij Prinsheerlijk. De schoolpas laad je op met een bankpas. Bij verlies of beschadiging moet je een nieuwe pas aanvragen bij de administratie voor € 6,00.
Contact: mevr. A.W.M. Buth (administratie)

Kluisje
Voor elke leerling is een kluisje beschikbaar, waarin je je jas of andere spullen kunt opbergen. De school
heeft het recht de kluisjes onder alle omstandigheden te openen.
Contactmevr. A.W.M. Buth (administratie)

Mobiele telefoon, camera, muziekspeler
Tijdens de lessen, toetsen en examens staat je mobiele telefoon uit. De telefoon mag tijdens de les niet zichtbaar zijn. Tijdens de pauze mag je alleen op het plein bellen. Het zichtbaar dragen van een muziekspeler in en om de school is niet toegestaan. Als we storend gedrag constateren met een mobiele telefoon, camera of muziekspeler, dan nemen we deze een dag in en kan er een gesprek met jou en je ouders volgen. 
Zonder toestemming van de directie mag je geen opnamen maken (geluid, video, foto en dergelijke) op school of tijdens schoolactiviteiten.

Medicijngebruik
De school heeft een protocol voor het verstrekken of toedienen van medicijnen. Deze kun je vinden onder 'downloads'. We verstrekken geen zelfzorgmedicijnen.