Privacyreglement

De wet rondom de privacy heeft voor CSG Prins Maurits ook gevolgen.

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met gegevens van leerlingen.

De verwerking van leerlinggegevens moet gebeuren binnen de kaders van de wet. CSG Prins Maurits voldoet daaraan.

Waar we meer mee te maken krijgen is de bescherming van beeldmateriaal. We zullen voor het gebruik van een foto waarop leerlingen herkenbaar in beeld staan, vooraf toestemming vragen aan ouders en leerlingen.

Het gebruik van dergelijke foto's willen we tot een minimum beperken. Bij vragen kunt u contact opnemen met de teamleider van uw kind. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u contact openemen met de bovenschoolse functionaris gegevensbescherming: mevr. A. van der Waal. Zij is bereikbaar voor vragen via: a.vanderwaal@swvgo.nl

Downloads